Turne në fabrikë

Fabrika e tërë
Magazina e materialeve
Punëtori për boshllëkun
Punëtori punching
Formimi i Worshop
Armë robot automatik
Punëtori paketimi
Punëtori inspektimi
Test i fortësisë
Punëtori për veshjen e pluhurit
Magazina e produkteve
Dhoma e magazinimit të mykut